Servicii editoriale

Prețurile noastre
pentru serviciile editoriale oferite

În scopul eficientizării activității editoriale și pentru a economisi timpul dumneavoastră, am elaborat o listă succintă de servicii editoriale cu indicarea prețurilor orientative. Vă sugerăm să faceți niște calcule prealabile înainte de a ne scrie sau telefona. Astfel, dialogul nostru va fi eficient și constructiv.

Servicii editorialePrețuri, lei
Corectare manuscris (ortografie, punctuație)200 lei pentru o coală de autor
(40.000 de caractere cu spații)
Tehnoredactare50 lei pentru o coală de autor
Machetare (Pentru machetarea textelor complexe se va aplica coeficientul x5)De la 5 lei pentru o pagină de carte
Design copertă și concepție graficăDe la 1500 lei
Design copertă după schița clientuluiDe la 2000 lei
Prelucrare imagini, fotografii (imaginile necalitative sau de dimensiuni inacceptabile vor fi respinse)De la 20 lei/buc.
ISBN și Descriere CIP a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova100 lei pentru un titlu
ISMN (adițional la ISBN, în cazul literaturii muzicale, cu partituri etc.)50 lei

Serviciile tipografice (tipărirea cărții) vor fi calculate în funcție de tiraj, volum, format, hârtie, legătorie.

Important! Serviciile editoriale sunt oferite doar împreună cu serviciile tipografice.

Emailul editurii este disponibil 24/7, iar telefonul mobil – în orele de program.

Vă mulțumim!

 

Pin It on Pinterest

Share This