Bastardul

Pașaportul cărții

Autor: Vlad Pascaru

Prefață: Tudor Palladi

Anul apariției: 2023

ISBN: 978-9975-3613-9-2

Format: 145 x 200 mm

Copertă: broșată

Pagini: 162

Despre carte

Triumful binelui şi necesarului aduce în proza pascariană acel „nu ştiu ce” şi „nu ştiu cum” al adevărului fără de care o operă literară este pur şi simplu un surogat, un artificiu, vorba neuitatului savant Vasile Coroban.

Sobrietatea şi supleţea ideatică verticală şi original-polemică a microromanului face corp comun cu ideea de artă literară rar întâlnită la noi printre cei ce luptă cu orice preţ pentru instaurarea firescului şi omenescului într-un mod legitim şi intim logodiţi cu plenitudinea adevărului trăirii de sine şi de lume, precum o face şi Vlad Pascaru în microsaga Domniei Sale cu atâta eleganţă şi prestanţă epică vădind expres nu numai setea de cunoaştere istorică şi artistică, dar şi certitudinea că vocaţia trebuie să slujească oricând complexitatea luptei pentru „partea noastră de zbor” în patrimoniul cultural şi civilizaţional al Cuvântului, al scrisului, al luminii lor netrecătoare.

Tudor Palladi, critic literar

Anii trecură la fuga şi ţărăncuţa de deunăzi deveni o domnişoară zveltă, cu ochi negri de cărbune aprins şi piele catifelată, iar părul, la fel de negru şi lucios ca ochii mari şi expresivi, despletit îi atingea călcâiele. Nu zăbavă, apărură şi peţitorii. Floarea avea 16 ani când casei lui Daniel Panainte începu să-i dea târcoale un ofiţer de marină neamţ, un bărbat de peste 30 de ani, cu părul şi mustaţa de culoarea spicului de secară. Căuta diferite motive pentru a-i surprinde privirea frumoasei domnişoare, aducându-i de fiecare dată câte un buchet bogat de flori. Ar fi fost o partidă avantajoasă pentru Floarea, pentru că pretendentul la inima ei era un bărbat serios, cu o carieră în ascensiune, astfel că fata s-ar fi simţit alături de el apărată de toate vitregiile vieţii. Dar, când îl vedea intrând pe uşa casei, Floarea era cuprinsă de o panică neînţeleasă atât de puternică, încât odată, la vederea peţitorului, se ascunse în baie.

(Fragment. Pag. 10-11)

Pagini

Despre autor

Vlad PASCARU s-a născut la 20 august 1949 în satul Cetireni, raionul Ungheni. După absolvirea Facultății Litere a Universității de Stat din Moldova a lucrat redactor
la Televiziunea Moldovenească și la unele publicații media din republică.

A fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova (1990–1994), semnatar al Declarației de Independență.

Vlad Pascaru

Alte cărți

Diasporenii

de Leonid Smolnițchi

Green Card

de Constantin Olteanu

Notre-Dame

de Constantin Olteanu

Pin It on Pinterest

Share This